Annika Von Hausswolff

Annika Von Hausswolff

Annika von Hausswolff är en svensk fotograf och bildkonstnär född i Göteborg. Hon studerade på Konstfack i Stockholm och är verksam som lärare i fotografi på Göteborgs Universitet. Von Hausswolffs primära medium är fotografi med vilket hon utforskar ämnen som våld, hot, ensamhet och utsatthet. Hennes verk väcker motstridiga känslor som nyfikenhet och obehag.