GILLIAN WEARING

GILLIAN WEARING 777

Gillian Wearing, estetik, duygusal ve ahlaki değerlere karşı olan toplumsal yaklaşımları inceleyişiyle, sergisine gidenleri binbir türlü yargıya sürükleyebiliyor. Süregelen kavramsal tartışmalara eğildiğinin farkında, o sadece benliklerimiz hakkında ne düşündüğümüzü ve bu düşünceleri başkalarına nasıl aktardığımızı keşfederken, merakını izleyicilerine de göstermeye çalışıyor. Mahremiyetimizin hiper-bağlantılı yaşamlarımızda yok oluşunun eski tartışması, artık yön değiştiriyor.