Gillian Wearing

Gillian Wearing  My Fortune and Misfortune

My Fortune and Misfortune
Gillian Wearing, estetik, duygusal ve ahlaki değerlere karşı olan toplumsal yaklaşımları inceleyişiyle, sergisine gidenleri binbir türlü yargıya sürükleyebiliyor. Süregelen kavramsal tartışmalara eğildiğinin farkında, o sadece benliklerimiz hakkında ne düşündüğümüzü ve bu düşünceleri başkalarına nasıl aktardığımızı keşfederken, merakını izleyicilerine de göstermeye çalışıyor.