Katja Heitmann

PANDORA’S DROPBOX

Katja Heitmann pandora

source: strpnl
In Pandora’s DropBox presenteert Katja Heitmann de perfecte mens in een perfecte wereld. Zes performers hebben de missie om te allen tijde het evenwicht te behouden. Kan een mens een optimaal functionerende machine worden, een apparaat van botten, spieren, sensoren en vlees? Wat staat er op het spel wanneer we het menselijk leven tot een algoritme proberen om te vormen? Pandora’s DropBox is een rustgevende en tegelijkertijd verontrustende zoektocht naar de grenzen van de menselijke controle.

De jonge choreografe Katja Heitmann won onlangs de Prijs van de Nederlandse Dansdagen en begint nationaal en internationaal furore te maken. Ze opereert op het snijvlak tussen theater, dans, beeldende kunst, performance en installatie. In haar performances onderzoekt zij wat de mens beweegt in het huidige tijdsgewricht. Beweegt de mens zijn machines, of bewegen machines de mens? Haar voorstellingen brengen op poëtische wijze aan het licht dat een antwoord op deze vraag dubbelzinnig is.

De voorpremière van Pandora’s DropBox is te zien als voorstelling en als interventie tijdens de expositie. Het is een co-productie met DansBrabant en tanzhaus nrw.
.
.
.
.
.
.
.
source: strpnl
The setting of art can determine how we experience it. The exasperating slow movements of the dancers in Pandora’s Dropbox works very differently in the immense white cube of the Klokgebouw than in the intimate black box of a theatre setting. For STRP Biënnale Katja Heitmann developed a sculptural version of the theatre-performance Pandora’s Dropbox. At set times at a number of locations within the exhibition six performers appear who have the mission to maintain balance at all times. This work investigates whether or not a human being may be a fully functioning machine, a device of bones, muscles, sensors, and meat. Heitmann’s man-machines contrast beautifully against a backdrop of technological installations in the Senses & Sensors exhibition and the huge hall of the former Philips factory.

Young choreographer Katja Heitmann recently won the award of the Dutch Dance Festival and starts to make national and international furore. She operates at the intersection between theatre, dance, visual art, performance and installation. In her performances she explores what makes man move in the current era. Does man moves his machines, or do machines move man? Her performances reveal poetically an answer to this ambiguous question.
.
.
.
.
.
.
.
source: katjaheitmann

Katja Heitmann (Hamburg, 1987) graduated BA choreography at Fontys Dance Academy (NL) in 2012. She is fascinated by mankind’s struggle to get grip on existence. By creating systems to control our lives, we end up restricting ourselves. Questioning the definition of reality is the red line in her work. From there Katja is continuously exploring new themes, disciplines and performance-formats.

Katja is inspired by the influence of everydays’ digital technologies on society and with that the arising questions about the identity of our human body. She fuses everydays’ technology, the dancers’ body and the presence of the audience into unconventional performances. Who moves who?

Katja Heitmann and her team are always looking for residencies, collaborations and performance-possibilities.
.
.
.
.
.
.
.
source: dansbrabantnl

Katja Heitmann studeerde in 2012 af aan de Fontys Dansacademie, opleiding Choreografie in Tilburg. Al tijdens haar studie viel ze op door haar ontregelende concepten en liet zij zien groter te willen denken dan in afzonderlijke voorstellingen. Met haar korte onderzoeksvoorstelling Eggs are good for your hair (oktober 2013, Dansateliers Rotterdam) destilleerde ze uit verschillende grote gedachten een helder idee en een heldere vorm. Ze bereikte een mate van abstractie die haar werk naar een hoger niveau tilde. Zowel het thema van ‘de mens en zijn maskers’ als de directe fysieke communicatie tussen performer en publiek werd met een grote en prettig gestoorde focus voor het voetlicht gebracht. Vanuit deze performance werkte ze onder de titel This is not a showverder aan een drieluik dat in maart 2014 tijdens Festival Cement werd gepresenteerd. Voor de Nederlandse Dansdagen | Fashion Clash creëerde ze mei 2014 Me, my Selfie and I met twee studenten van de vooropleiding Maastricht en ontdekte ze de kracht van het werken met een vormgever.Katja Heitmann is gekozen als choreografe met wie binnen het PLAN Noord-Brabant in zee wordt gegaan. Binnen dit PLAN werken partners DansBrabant, Theaterfestival Boulevard, Festival Cement en Theater De NWE Vorst samen en ondersteunen gezamenlijk Katja’s talent en haar eigenzinnige benadering van het medium theater. Ook na haar afstuderen avonturiert Katja met haar thema’s, de vorm van haar voorstellingen en haar speelplekken. In haar werk zoekt zij, in een razendsnel veranderende samenleving, naar antwoorden op vragen over onze identiteit. Expliciet stelt zij aan de orde welke rol de kunsten hierin kunnen spelen. Haar stelling is dat deze, in een wereld waarin de realiteit inmiddels is opgebouwd uit meer illusie dan theater ooit kan zijn, hiervoor wellicht van aard moeten veranderen. Hiermee werkt ze aan een artistiek-inhoudelijk antwoord op een uiterst actueel vraagstuk dat eerder vooral vanuit een maatschappelijke en financieel-economische kant werd aangeroerd.Katja schuwt het niet om theatrale wetmatigheden aan haar laars te lappen en te experimenteren met de geijkte parameters die de basis vormen onder ons huidige idee van dans en theater. Zij begrijpt dat dit morrelen aan conventies weerstand kan oproepen en vindt het geen probleem om deze het hoofd te bieden. Met haar fascinatie voor hedendaagse technologieën en de invloed die deze hebben op ons dagelijks leven wil zij de aandacht vestigen op en de grenzen verleggen van wat menselijkerwijs voorstelbaar is. Waardeoordelen laat zij buiten beschouwing omdat ze op geen enkele manier bijdragen aan het ervaren van de verschillende realiteiten waarin wij kunnen leven. Aftastend, met gepaste aarzeling, maar tegelijkertijd ook vastberaden en doeltreffend, blijft zij de formulering van wat zij nu precies aan het doen is verfijnen en weet zij ook zichzelf hiermee regelmatig te verrassen. Wij bespeuren bij Katja de mentaliteit, de durf en volharding van een pionier.Katja Heitmann wordt ondersteund door PLAN Talentontwikkeling Brabant. In PLAN werken samen DansBrabant, Het Zuidelijk Toneel, Festival Cement, Theaterfestival Boulevard, Circo Circolo, De NWE Vorst, Podium Bloos, Parktheater Eindhoven en United Cowboys. PLAN wordt ondersteund via het bkkc vanuit de regeling impulsgelden/talentontwikkeling.