Thomas Hirschhorn

Thomas Hirschhorn  abschlag

توماس هيرشهورن
托马斯·赫塞豪恩
תומס הירשהורן
トーマス·ヒルシュホルン
abschlag

בעבודותיו הרבות של תומס הירשהורן, יליד שווייץ, בולטים בייחודם הקולאז’ים המורכבים מחומרים ממוחזרים ומחפצים מצויים (ready made). יצירותיו עוסקות בניכור שפושה בחברה המערבית, ובאובססיית הצריכה שמניעה את עולמנו וגורמת לייצור מוגבר ומופרז של מוצרים.
לדבריו של האמן, “בובות של חלון ראווה או חלקי בובות אלו אינם הנושא עצמו, אלא האופן אשר באמצעותו אני רואה את היצירה והאמצעי אשר בעזרתו היא באה לידי ביטוי. לפיכך זהו ביטוי חסר שם אך כאמן אני מעניק לו משמעות”.
.