highlike

WALTER DE MARIA

The Lightning Field

His last large-scale work “The Lightning Field”, a Land Art project built on a semi-desert plain in New Mexico, in the United States, between 1971 and 1977, consists of four hundred meters high, placed in a geometric matrix strict. This area is often plagued by storms and these metal stakes serve to attract the rays, accentuating the dramatic spirit and the scale of the place.

Dan Gregor

Netykavka #1
Netykavka – minimalistická interaktivní instalace přímo inspirovaná dílem avantgardního umělce Anthony McCalla a jeho pracemi vytvařenými ze světelných paprsků. Jedná se o rekonstrukci jedné z jeho “světelných soch” s přidanou schopností reagovat na dotyk.