Sidsel Meineche Hansen

SECOND SEX WAR på Trondheim kunstmuseum er Sidsel Meineche Hansens første soloutstilling i Norge. Tittlen refererer både til den franske filosofen og forfatteren Simone de Beauvoirs bok Det annet kjønn (The Second Sex), og til de såkalte ‘sex wars’ – en debatt om pornografi som sjanger og industri, som splittet feministbevegelsen i henholdsvis anti-pornografi- og anti-sensur-grupper tidlig på 1980-tallet. Langs denne historiske linje vil SECOND SEX WAR utforske en ny cyber-feministisk posisjon rettet mot patriarkatet og den hvite dominansen som ligger til grunn for (re)produksjonen av det binære kjønnssystemet i virtual reality (VR).

Marshmallow Laser Feast

Die Gezeiten in uns
Die Gezeiten in uns untersucht die Reise von Sauerstoff von der Lunge zu Herz und Körper in einer Reihe von Installationen, die mithilfe der medizinischen Bildgebungstechnologie die Ökosysteme in der Natur widerspiegeln.