highlike

Sidsel Meineche Hansen

SECOND SEX WAR på Trondheim kunstmuseum er Sidsel Meineche Hansens første soloutstilling i Norge. Tittlen refererer både til den franske filosofen og forfatteren Simone de Beauvoirs bok Det annet kjønn (The Second Sex), og til de såkalte ‘sex wars’ – en debatt om pornografi som sjanger og industri, som splittet feministbevegelsen i henholdsvis anti-pornografi- og anti-sensur-grupper tidlig på 1980-tallet. Langs denne historiske linje vil SECOND SEX WAR utforske en ny cyber-feministisk posisjon rettet mot patriarkatet og den hvite dominansen som ligger til grunn for (re)produksjonen av det binære kjønnssystemet i virtual reality (VR).