highlike

TOKUJIN YOSHIOKA

吉冈德仁
吉岡徳仁
Snow
Snow to część wystawy powstałej w 2010 roku w Mori Art Museum – Sensing Nature. Ów rok mijał pod hasłem: Redefiniując Japonię. Japończycy zawsze mieli ścisłą relację z naturą. Ta wystawa jest swoistą eksploracją wrażliwości oraz zbiorowego przywiązania i przynależności do kultury. Zaprojektowana była z dozą przekory wobec tradycyjnej koncepcji, która głosi, że natura powinna być odczuwana, a nie racjonalizowana. Instalacja Snow nie miała naśladować natury. Jej celem była obserwacja mechanizmów funkcjonowania ludzkich zmysłów podczas procesu doświadczania. Człowiek wiecznie odczuwa potrzebę definiowania pewnych zjawisk. Inaczej ów niepokój wynikający z braku wiedzy przeradza się w uczucie zagrożenia. Natura, ostateczne piękno tego świata, niepowtarzalne zjawisko braku stałości funkcjonuje według porządku, którego nie da się zrozumieć poprzez teorię.

Joaquin Fargas

Glaciator
Glaciator is an installation composed by one to four solar robots that help to compress and crystallize the snow, this process turns snow into ice that is fixed to the glacier mass. The mission of these robots is to help to accelerate the ice formation process on glaciers, allowing them to grow with the addition of snow, regaining the mass they lost as a result of the melting of ice. Its final mission is to raise awareness about the climate change, the melting of the ices and its consequences on the planet.