TOKUJIN YOSHIOKA

吉冈德仁
吉岡徳仁
Snow
Snow to część wystawy powstałej w 2010 roku w Mori Art Museum – Sensing Nature. Ów rok mijał pod hasłem: Redefiniując Japonię. Japończycy zawsze mieli ścisłą relację z naturą. Ta wystawa jest swoistą eksploracją wrażliwości oraz zbiorowego przywiązania i przynależności do kultury. Zaprojektowana była z dozą przekory wobec tradycyjnej koncepcji, która głosi, że natura powinna być odczuwana, a nie racjonalizowana. Instalacja Snow nie miała naśladować natury. Jej celem była obserwacja mechanizmów funkcjonowania ludzkich zmysłów podczas procesu doświadczania. Człowiek wiecznie odczuwa potrzebę definiowania pewnych zjawisk. Inaczej ów niepokój wynikający z braku wiedzy przeradza się w uczucie zagrożenia. Natura, ostateczne piękno tego świata, niepowtarzalne zjawisko braku stałości funkcjonuje według porządku, którego nie da się zrozumieć poprzez teorię.