highlike

Avatar Mythology

Shan Hai Jing
Producer & Media Artist: Zhang Yinan
Media Artist & Director: Jung Hyun Moon
Art Director: Li Yuejuan
Choreographer & Dancer: Chiayi Jess Seetoo, Yu Chien Cheng, Zheng Lingmin
Media Art Support: Zhou Xing, Cao Yanbin, Bin Xue
Music: Jung Min Moon, Paul Yip
Stage Manager December Yang
Costume: Sophia Zhao
Lighting: Li Mingfang
Project Assistant: Liu Zhao