highlike

Ben Sandler

бен Сэндлер
بن ساندلر
벤 샌들러
Analogic
מדברים על מעורר השראה, שיתוף פעולה בין בן סנדלר (צילום) ובונסואר פריז (התקנה ואמנות) בשם “אנלוגי”, נוצר תחת הנושא “אפקט נטו” עבור מגזין השעשועים.
לדבריהם, “פרויקט זה מתייחס למושג הזהות הדיגיטלית, כדיאלוג פילוסופי בין הצורה האנושית לייצוג הבלתי-חומרי של האני הדיגיטלי שלנו. מיצבים מתכתיים משמשים כמטאפורות של ייצוגים בתחום הדיגיטלי: עוטפים ומשנים את זהותנו, הנובעת כהילה חומרית”.