highlike

Dan Flavin

ללא כותרת

דן פלבין היה אמן אמריקאי וחלוץ המינימליזם, שנודע בעיקר בזכות התקנותיו הראשונות של גופי תאורה. הפסלים המוארים שלו מציעים חקירה צורנית וקונספטואלית קפדנית של חלל ואור, ובו האמן סידר נורות פלורסנט מסחריות לקומפוזיציות גיאומטריות שונות. “אני אוהב אמנות כמו מחשבה טוב יותר מאשר אמנות כמו עבודה”, אמר פעם. “תמיד שמרתי על זה. חשוב לי שלא אלכלך את הידיים שלי. זה לא בגלל שאני עצלן אינסטינקטיבית. זו הצהרה: אמנות היא מחשבה. “