echo morgan

the olive tree
Genom performance och film utforskar Echo Morgan sambandet mellan våld, skönhet och sårbarhet. Hon undersöker hur dessa till synes kontrasterande idéer påverkar förståelsen om ’jaget’ och kroppen. Echo Morgan är en performancekonstnär som är baserad i London och växte upp i ChengDu i sydvästra Kina. I sina performance förvandlar hon ofta kroppens yttre med symboler av kinesisk traditionell ikonografi.