HALINA MROZEK

Chcąc umiejscowić ją w jakiejś określonej estetyce, należałoby wskazać miejsce gdzieś na pograniczu sztuki i mody, ponieważ jej projektom daleko do prostoty i banału codzienności. Halina Mrożek, jedna z najbardziej obiecujących projektantek młodego pokolenia, w 2009 roku ukończyła Wydział Rzeźby na Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie. Za pracę dyplomową Sculpt-couture została wyróżniona Medalem ASP.