highlike

Honji Wang and Sebastien Ramirez

Everyness
A cada escena, els sis personatges expressen les seves diferències d’energia, d’estil i de morfologia. Els creadors s’inspiren en la vida quotidiana, el conflicte i l’atracció en una bella combinació d’energia i tendresa. Un setè personatge és l’esfera blanca obra de l’artista plàstica Constance Guisset, que experimenta transformacions segons les emocions que tenen lloc a l’escenari.