JUNG-YEON MIN

ЈУНГ-ЈЕОН МИН
郑妍敏
JUNG-YEON MIN מגיע מדרום קוריאה, אבל עכשיו היא חיה ועובדת בפאריס. יש לה המון יצירות דמיוניות ומוצאות דמיון שנראות כאילו הן יכולות להיגרם בתרופות. אנשים נמצאים בחלומותיהם, בעולם סורירי. יש תערובת של הריאליסטי והחיצוני; המיקרו והמקרו, העולם שאנו מכירים והווירטואלית. אין זמן.