Liva Isakson

Svikt, rum 2
Installationen Svikt – Rum 2 utgörs av två lösa väggdelar som hålls samman med gummiband som löper genom de synliga takbjälkarna. Den ena väggen hålls stående med hjälp av den liggande delen. På så sätt uppstår en beroendeställning mellan dem. Skulle den liggande väggen tas bort skulle verket förlora sin balans och kanske falla samman.