MAURIZIO CATTELAN

マウリツィオ·カテラン
Маурицио Каттелана

אומן איטלקי בן זמננו מלמד בעצמו, נולד בפדואה בשנת 1960 כיום גר בניו יורק. ההצעה האמנותית שלו ממוקמת בין פיסול לביצועים (פעולה אומנותית שבה אמן או קבוצת אמנים משתתפים בשימוש בגוף כאלמנט פיסולי “חי” מול הציבור), עובד בעיקר במשחק. תחושת ההומור והעברת הסימבוליות המוקמות מהוות את כלי הנשק העיקריים שלה.