SUSANA SOARES

Life Support
Nhà phát minh Bồ Đào Nha, ông Susana Soares đã sáng chế cách thức ít tốn kém và hiệu quả hơn để chẩn đoán nhanh ung thư cho bệnh nhân bằng ong mật được huấn luyện chỉ 10 phút. Những con ong được đưa vào buồng thủy tinh để bệnh nhân thở vào trong. Nếu phát hiện có phân tử ung thư chúng sẽ bay ngay vào căn buồng nhỏ hơn có hơi thở đó. Ong mật Apis mellifera có độ nhạy cảm với phân tử mùi gấp nhiều lần chó tới 1/1000 tỷ phân tử trong không khí nên dễ dàng huấn luyện chúng phát hiện hơi thở đặc biệt của người mắc ung thư hay một số bệnh khác.