Eva Kotátková

Drawing Exercise

EVA KOTATKOVA4

source: blogartinternnet

伊娃Kotátková(出生于布拉格1982年)就读于中央美术学院布拉格,布拉格应用艺术学院,旧金山艺术学院,Akademie Bildende孔斯特维恩从2002-2007。 2007年 – 在25岁 – 她成为有史以来最年轻的艺术家被授予英德日Chalupecky在捷克共和国的年轻艺术家奖。她认为Kotátková工作使用的基本技术有:绘图 – 她的许多图纸都没有一套初步意向,这是后来才在最后的形式和内容发现创造,表演和视频或拍照,这可能是他们玩耍探索特点周围环境的艺术家 – 和她本人。
.
.
.
.
.
.
.
source: illusionscene360

Eva Kotátková (born 1982 in Prague) studied at the Prague Academy of Fine Arts, Prague Academy of Applied Arts, San Francisco Art Institute and Akademie Bildende Kunst Wien from 2002-2007. In 2007 – at the age of 25 – she became the youngest artist ever to be awarded the Jindrich Chalupecky Award for young artists in the Czech Republic. The basic techniques that Kotátková uses in her work are: drawing – her many drawings are initially created without a set intention, which only later is revealed in the final form and content; and video or photographed performances, which could be characterised by their playful exploration of the artists immediate environment – and herself.
.
.
.
.
.
.
.
source: cofregrafico

Estas extrañas fotografías forman parte del portafolio de Eva Kotatkova. El elemento principal que utiliza en su arte son libros y materiales escolares. Sin duda es algo bastante curioso.
.
.
.
.
.
.
.
.
source: rastergalleryblogspot

Dwa dni temu odwiedzila nas w Warszawie Eva Kotatkova, młoda czeska artystka, której prace zwracają na siebie coraz większą uwagę międzynarodowej społeczności artystycznej. Eva wystawiała na ubiegłorocznym biennale w Liverpoolu, w tym roku szykuje się do pokazu w ramach biennale w Lyonie, a kolejną tego typu imprezą w jej życiorysie będzie biennale w Sydney. Jej prace – w największym skrócie – dotyczą form organizacji życia społecznego: zamieszkania, edukacji, kohabitacji. Instalacje, rysunki, wideo, rzeźby i obiekty Evy wizualizują i materializują struktury w jakie człowiek jest wdrażany na różnych poziomach pożycia społecznego. Szereg prac ma charkater partycypacyjny i performatywny, opiera się “badaniach terenowych” i “ankietach” prowadzonych przez artystkę. Zarazem, szereg z nich ma egzystencjalny posmak – ukazuje uwikłanie ciała w system zachowań, odruchów i zobowiązań społecznych.