MARK DORF

environmental occupations

source: nomadaqblogspotcomes

Marcos Dorf trata el espacio aplicándole medidas geométricas; formas cubicas, triangulares o circulares representan graficamente el terreno transformando el paisaje circundante. Una montaña, un humedal o una vaguada son accidentes geográficos son volúmenes solidos tridimensionales, delimitados por una formula sobre el terreno.

En las series Axiom & Simulation, Environmental Occupations, Host y Footprints, el artista especializado en land art navega por las formas en que nos relacionamos con nuestro entorno a través de nuestro crecimiento como seres humanos. Estamos constantemente expandiendo nuestra presencia en este planeta, y por lo tanto la reducción de nuestro paisaje natural del que somos siempre dependientes de nuestros materiales físicos para un mayor desarrollo.

El joven artista, Mark Dorf, se graduó por la Savannah College of Art and Design, con Magna Cum Laude, en el año 2011 con un BFA en fotografía y escultura. Sus obras más recientes examinan la relación de la humanidad con la realidad digital y el paisaje física, a través de la utilización de la fotografía y la escultura. En el entendido de que todo arte se basa en la comparación y relaciones, contextualiza el símbolo para crear un nuevo significado a través del ambiente circundante. Marcos busca entender la humanidad como un observador de su entorno, utilizando la fotografía como una herramienta para explorar la habitación curiosa del mundo que nos rodea.
.
.
.
.
.
.
.
source: mdorf

The young artist, Mark Dorf, grew up in Louisville, KY in a family based in science and arts. For the past few years he has spent his time seeking out new landscapes and environments to immerse himself within in order to continue his explorations of humanity and their interactions with the natural landscape from where we all once originally came. Mark seeks to understand humanity as an observer in his surroundings, using photography as a tool to explore the curious habitation of the world around us.

Mark currently resides in Brooklyn, New York where he creates his images and continues to explore contemporary art.
.
.
.
.
.
source: manshijian

我们身边的自然环境已经渐渐充满了人造物品,人类建造的环境是一个不断扩大的脚印,毫无节制地侵入到我们的自然环境中,人造物可以说是人类所拥有的最强大力量,无论它是经艺术家、建筑师或是商人之手创造的,创造者被给予了特定的力量和控制力。
然而,最终的结果并不总是积极的,这些人造物经常会导致看不见的不利影响,人们总是无法意识到并忽略这些问题,直到这些潜在的损害发生过后方才觉醒。摄影师Mark Dorf创作了一组作品“环境职业”(Environmental Occupations),这一系列的作品探讨了人类创造者的角色及其与自然环境的关系。在他的每一幅作品中,巨大的混凝土形态,抽象极简雕塑作品上的图案——都让人想起了Donald Judd 和 Richard Sera 的作品——他去除了任何形式的表达,而是去关注物体的几何形态以及制作它们的材料。
这些人造物庞大而又强迫的形态与它们所置身的安宁平静的自然环境形成鲜明对比,并把它们从自然背景中抽离出来,为固有的现实提供了扭曲的图像。
当我们欣赏这些作品时,可能不禁会问“这些形态是从哪来的?”,“有人创造它们吗?”,“这些创造者是雕塑家吗?”,“是建筑师吗?”…
这个形态是要模仿城市的天际线,它无力的在自然景观之间若隐若现,辐射出一种安静的毁灭感。
虽然这些混凝土方块看起来像是人造物,但它们的大小尺寸,和毫无建造痕迹的表面都让观者切断了与特定创造者的联系,而让这些物体看起来更像我们现代城市中的环境。
.
.
.
.
.
.
source: kientrucinfovn

Môi trường sống hiện thời của chúng ta tràn ngập những trụ khối nhân tạo lừng lững nơi chân trời, làm biến dạng lằn ranh vốn có.

Bối cảnh do con người xây dựng là một dấu ấn phát triển không ngừng đang trên đà xâm lấn cảnh quan tự nhiên ngoài tầm kiểm soát. Sự sáng tạo vẫn được xem là một trong những quyền năng vĩ đại nhất mà loài người sở hữu, dẫu thuộc bàn tay của một nghệ sĩ, một kiến trúc sư hay một doanh nhân. Một nhà sáng tạo luôn có trong tay một lượng quyền năng và quyền kiểm soát nhất định. Tuy nhiên, thành quả họ cho ra không phải lúc nào cũng tích cực, có thể đưa đến những hiệu quả khó lường và bất lợi mà người ta có khi không hiểu được, thậm chí là không lưu ý tới cho đến khi chứng kiến những tai hại nó gây ra.

Trong loạt tác phẩm nhiếp ảnh mới nhất mang tựa đề Environmental occupations (tạm dịch: Môi trường cư ngụ), nhiếp ảnh gia Mark Dorf khám phá vai trò sáng tạo của nhân loại và mối tương quan giữa nó với môi trường.
Trong mỗi bức ảnh, những hình khối to lớn, chắc nịch, mang dáng vẻ của những tác phẩm tạo hình theo phong cách tối giản – gợi nhớ đến tác phẩm của các nghệ sĩ Donald Judd và Richard Sera – làm gia giảm mọi ý đồ biểu hiện, tránh gợi liên tưởng đến bất cứ điều gì ngoài đặc tính hình học và chất liệu của vật thể. Dáng bộ kềnh càng, đường bệ của chúng tương phản với vẻ tự nhiên trầm lắng của bối cảnh, khiến chúng có vẻ lạc lõng và tạo nên một hình ảnh lệch lạc với thực tế vốn có.
Khi chiêm ngưỡng tác phẩm, người ta có thể thắc mắc: “Những hình khối này từ đâu mà ra?”, “Có ai tạo ra chúng không?”, “Chúng có phải là tác phẩm tạo hình không?” “Hay chúng là kiến trúc?”

Những hình khối dường như là một dạng mô phỏng của những chân trời đô thị đầy tính công năng, phản ánh một sự tàn phá thầm lặng. Mặc dầu các khối vuông trông như là sản phẩm nhân tạo, kích cỡ của chúng và sự vắng bóng của những bằng chứng cho thấy chúng đã được tạo dựng không cho phép người xem ảnh liên hệ gì đến người đã sáng tạo nên chúng, và vì thế, các vật thể trông thật giống với những vật dụng được sản xuất hàng loạt thường thấy trong bối cảnh đô thị ngày nay. Các nhân vật xuất hiện trong các tác phẩm có thể chính là người khởi phát sự hình thành của những vật thể đó, cũng có thể là những nhân tố bất lực, thụ động và vô tâm thường thấy trong quá trình tạo dựng các vật thể.
.
.
.
.
.
.
source: au-secours-jai-un-blog

«Axiom & Simulation» est une série de photographies de l’artiste Mark Dorf. Celle-ci explore la relation entre l’homme et son environnement en mêlant réalisme artistique, numérique et réalité scientifique. En effet, l’artiste modifie l’espace physique en y ajoutant des éléments géométriques, topographiques, rendant ainsi le paysage abstrait et mathématique.