Radu Cioca

Corrupted Symbols

Radu Cioca   Corrupted Symbols

source: curators-networkeu

Art should challenge you.
I am searching to create moments where things click.
My practice is idea based.
The main target of my work is to create a state of self-awareness in which the mystification of our reality is unveiled, thus raising questions and revealing relative ’truths’. My strategy is to interrogate the given reality through a series of connections.
For the time being, I’m interested in materializing concepts that are very difficult to put into words and in exploring significant everyday details that have the power to change the big picture. I try to work mainly with ideas that are of general concern, despite one’s political or social affiliation; matters that resonate with anyone.
Each concept dictates its own way of revealing itself, so the means of expression are determined by this. So far, in my art practice I have experimented with various approaches, using sculpture, installation, drawing, photography, video, computer animation or digital generated images.
I’m preoccupied with finding relevant ideas that take form in a spectacular and aesthetic manner.
.
.
.
.
.
.
source: eastwardsprospectus

Radu Cioca is preoccupied with finding relevant ideas that take form in a spectacular and aesthetic manner, searching to create moments where things click. The artist has experimented with various approaches, using sculpture, installation, drawing, photography, video, computer animation or digital generated images. The main target of his work is to create a state of self-awareness in which the mystification of reality is unveiled, raising questions and revealing relative ‘truths’. Radu Cioca’s strategy is to interrogate the given reality through a series of connections. The artist is interested in materializing concepts that are very difficult to put into words and in exploring significant everyday details that have the power to change the big picture. Radu Cioca works mainly with ideas that are of general concern, despite one’s political or social affiliation, matters that resonate with anyone. Each concept dictates its own way of revealing itself, so the means of expression are determined by this.
.
.
.
.
.
.
.
source: eastwardsprospectus
Radu Cioca este preocupat să găsească idei relevante care prind contur în mod spectaculos, estetic, în urma căutării acelor momente în care lucrurile se dezvăluie. Artistul a experimentat cu multiple medii, de la sculptură, instalaţie, desen, fotografie până la video, animaţie sau imagini digitale. Scopul lucrărilor sale este crearea unei stări de autocunoaştere, în care mistificarea realităţii se descoperă, ridicând semne de întrebare şi revelând “adevăruri” relative. Strategia lui Radu Cioca este interogarea realităţii date printr-o serie de conexiuni. Artistul este precupat de materializarea conceptelor dificil de transpus în cuvinte şi de explorarea detaliiilor semnificative din viaţa de zi cu zi,care au capacitatea de a schimba imaginea de ansamblu. Radu Cioca lucrează în primul rând cu idei de interes general, dincolo de afilierile politice sau sociale, aspecte care rezonează cu fiecare dintre noi. Fiecare concept alege propria modalitate de a se revela, determinând alegerea mijloacelor de expresie.