highlike

A Writer’s Odyssey

movie full
.
Director: Lu Yang
Language: Mandarin
Music by: Jed Kurzel
Based on: A Writer’s Odyssey; by Shuang Xuetao
Cast:
Yang Mi (Tu Ling)
Jingfei Guo (The Old Man)
Dong Zijian (Kongwen)
Jiayin Lei