highlike

YINKA SHONIBARE

תנקה שוניברי
インカ・ショニバレ
ЙИНКА ШОНИБАРЕ

Yinka Shonibare MBE là một trong những gương mặt quan trọng nhất của nghệ thuật đương đại hậu thuộc địa. Anh sinh ở London nhưng lên ba đã sang Nigeria sống, sau này quay lại Anh để học mỹ thuật. Những tác phẩm điêu khắc quan trọng của anh là những đàn ông, đàn bà, trẻ con không đầu, gợi lên sự dịch chuyển về mặt thể lý này, cũng như gợi lên thứ ngôn ngữ phổ quát của toàn cầu hóa.