highlike

Jeroen van der Hulst

unfixed constructions

Jeroen van der Hulst  unfixed constructions

source: jeroenvanderhulstweebly
Upon receiving my BA in Fine Art from the Utrecht School of Art I worked and lived in Berlin. During this time I was involved with Agora Collective where I produced and managed an educational platform regarding art, literature and technology. I write articles that overlay art with social critique, as a research on knowledge dissemination and art in social dialogue.
.
.
.
.
.
.
.
source: go-wanderorg
Jeroen van der Hulst is an artist and writer from The Hague. Upon receiving his BA in Fine Art from the Utrecht School of Art he worked and lived in Berlin. During this time he was involved with Agora Collective where he produced and managed an educational platform regarding art, literature and technology. He has written various articles, which overlay art with social critique, as a research on knowledge dissemination and art in social dialogue.
.
.
.
.
.
.
.
source: frankzweegers-artnl
Wie is Jeroen van der Hulst?
Jeroen van der Hulst studeerde dit jaar af aan de HKU, richting Fine Arts en Education. Op de foto’s hierboven zie je zijn afstudeerinstallatie. Daarin is moeilijk betekenis te ontdekken, maar als je weet dat Van der Hulst bezig is geweest met “visuele beeldrijm” valt er een kwartje. Of zoals Fenna van den Berg optekende voor kunstbeeld.nl: “Het kleurverloop van de vaas past bij het kleurverloop aan de muur. Het wasrek lijkt te gaan vliegen door de ijle blauwe kleur op de achtergrond. De steen werkt als een spiegel en zijn vorm komt overeen met de zeshoek van de gefotografeerde plantenbak. Alleen de visuele informatie telt.”

Waarom volgen?
Het werk van Jeroen van der Hulst is intelligent en prikkelt behalve de zintuigen ook de intelligentie. Zijn werk is een uitdaging aan de kijker om net even een tandje bij te zetten in de interpretatie. En dat is te prijzen. Niet voor niets werd Van der Hulst genomineerd voor de Jan Zumbrink Prijs, die jaarlijks wordt uitgereikt aan twee afstudeerders. Overigens werd de prijs gewonnen door twee andere studenten: Sofía Montenegro en Mo Aårab.