Stefan Tiefengraber

User Generated Server Destruction

Stefan Tiefengraber User Generated Server Destruction

source: wro2015wrocenterpl
Łącząc się ze stroną www.ugsd.net użytkownicy mogą wprawić w ruch sześć młotków, sprawiając, że będą uderzać w serwer umieszczony w przestrzeni wystawy. Serwer ten hostujący tę samą stronę ugsd.net, pokazuje transmisję wideo umożliwiającą obserwację tego, co się z nim dzieje. Instalacja kończy się gdy serwer jest tak zniszczony, że nie może już hostować strony i jest prezentowany tylko jako obiekt i dokumentacja procesu. Internet to ciągle rozwijająca się sieć serwerów na calym świecie. Istnieją ich użytkownicy i dostawcy, zaopatrujący sieć. Zwykle tylko wirusy komputerowe i bardzo wykwalifikowani użytkownicy są w stanie zaatakować i zniszczyć specjalnie chronione serwery, zamknięte w doskonale zabezpieczonych miejscach. Dzięki instalacji User-Generated Server Destruction każdy ma możliwość wykasowania jednego z tych serwerów, choć na chwilę zmniejszając światową sieć.

Stefan Tiefengraber (AT), ur. 1981 w Baden. Po sześciu latach pracy w produkcji filmowej zmienił miejsce zamieszkania na Linz w Austrii, gdzie w 2010 roku rozpoczął studia na kierunku Timebased and Interactive Media na University of Art and Design w Linzu. W latach 2012-2013 brał udział w wymianie z Korean National University of Arts w Seulu w Korei. Jego prace – od performansu przez interaktywne instalacje, do dokumentów i wideo eksperymentalnego – były pokazywane miedzy innymi na Ars Electronice (Linz, Austria, 2014), O’NewWall Space (Seul, Korea, 2013), Piksel Festival (Bergen, Norwegia, 2013). Był nominowany do nagród: Prix Cube (2014), Issy-les-Moulineaux (2014), New Technological Art Award (Gent, Belgia, 2014).
.
.
.
.
.
.
.
source: stefantiefengraber
After working six years in a film production company he changed his main place of residence to Linz/Austria where he 2010 started studying Timebased and Interactive Media at University of Art and Design Linz. 2015 he took part in the MMCA Changdong residency program in Seoul/Korea for six month.

Stefan Tiefengrabers art works go from performances to interactive installations to sound art and time based media like experimental video and documentaries. This works have been exhibited at Ars Electronica Festival 2016 (Linz/Austria), O’NewWall Gallery (Seoul/Korea), 16th Media Art Biennale WRO 2015 (Wroclaw/Poland), …
.
.
.
.
.
.
.
source: wro2015wrocenterpl
The visitors of the website www.ugsd.net can trigger six hammers and drop them onto a server that is located in the exhibition. This server hosts exactly the same website www.ugsd.net, which also shows a video stream to follow what’s happening with the piece. The installation ends when the server is destroyed and thus can not host the website any more. It is then presented as an object along with the documentation of the process.The internet is a continually growing network of servers spread all over the world. There are users and the providers, supplying the network. Usually, it is just possible for computer viruses and very qualified users to attack and destroy highly protected servers that are locked in well-secured places. With User-Generated Server Destruction every user has the possibility to erase one of this servers and thereby shrink the worldwide network for a short moment.

Stefen Tiefengraber (AT), born 1981 in Baden. After working six years in a film production company he changed his main place of residence to Linz, where in 2010, he started studying Timebased and Interactive Media at University of Art and Design Linz. In 2012/13 he took part in an exchange program at the Korean National University of Arts in Seoul. Stefan Tiefengrabers art works go from performances to interactive installations to time based media like documentaries and experimental videos. This works have been exhibited at Ars Electronica Festival (Linz, Austria, 2014), O’NewWall Space (Seoul, Korea, 2013), Piksel Festival (Bergen, Norway, 2013). He was nominated to various awards: Prix Cube 2014, Issy-les-Moulineaux (2014), New Technological Art Award (Ghent, Belgium, 2014).